Skip to content
Kontakt
Vår Historia

Ett urval av händelser som format det bolag vi är idag.

Altira grundas
2003

Altira AB grundas och lanserar Farleden Fastigheter för direktinvesteringar i svenska fastigheter.

Förvärv och samarbete
2004

Farleden Fastigheter förvärvar sin första fastighet i Kista, Stockholm. Altira startar även samarbete med AB Arvid Svensson och bildar Celeritas Fastigheter, som köper sex fastigheter i Storstockholm.

Försäljning och samarbete
2005

Kista-fastigheten säljs med fördubblat driftnetto. Altira tillsammans med Erik Selin bildar börsnoterade Fastighets AB Balder genom ett omvänt förvärv av Enlight.

Förvärv
2005

Altira tillsammans med två privatpersoner förvärvar Västerbotten Fastighets AB innehållandes fastigheter främst i Umeå om ca 65 000 kvm.

Förvärv
2006

Celeritas Fastigheter återupptas med elva nya fastighetsförvärv i Storstockholm som senare inkluderas i börsbolaget Dagon.

Försäljning
2007

Altira säljer fastigheter i Västerbotten till Kungsleden och avslutar sitt engagemang i Dagon.

Samarbete
2008

Altira ingår ett joint venture i Kina för att bygga anläggningar för vattenrening och hantering av farligt avfall.

Samarbete
2010

Altira och Markus Sjövall grundar Ankarhagen, som köper och utvecklar en fastighet vid Hässelby Torg samt förskolor i Örebro.

Förvärv
2011

Förvärv och utveckling av Näsby Park Centrum med omfattande renoveringar.

Förvärv
2012

Förvärv av arkivfastigheter belägna i Bromma och Håbo. Fastigheterna apporteras senare in i Stendörren.

Förvärv
2013

Förvärv av 34 bilprovningsanläggningar. Ritar och driver detaljplan av ett bostadsprojekt i Bromma som senare säljs till Tobin Properties.

Sabarbete
2013

Bilprovningar läggs in i Ankarhagen och får en tillväxtstrategi att växa inom lätt lager, industri.

Samarbete
2014

Altira är med vid bildandet och börsnoteringen av Stendörren Fastigheter. Är kvar som en av huvudägarna.

Förvärv
2015

Södermanland 38, mera känt som Hotell Foresta, förvärvas från Lärarförbundet.

Förvärv
2015

Förvärv av en vårdcentral inkluderande en del handel i Salem.

Förvärv och samarbete
2016

Förvärv av en bostadsfastighet i Berlin som omvandlas till ägarlägenheter. Altira går även in som delägare i Vrenen Fastigheter.

Nybyggnation
2016

Driver nybyggnation av BRF innehållandes kedjehus och attefallare i Umeå.

Förvärv och samarbete
2017

Förvärv av Mondelez huvudkontor i Upplands Väsby för ombyggnation till skola. Bildande av Altira Vind som köper två vindkraftverk i Skåne.

Förvärv
2020

Förvärvar två fastigheter i Uppsala, dels Bravidas verksamhetskontor samt en större handelsfastighet i Boländerna.

Förvärv och samarbete
2021

Medgrundande av Winterviken Fastigheter som förvärvar fastigheter i Aspudden och Bromma.

Försäljning
2021

Altira säljer sitt innehav i Ankarhagen samt blir delägare i Svenska Samhällsfastigheter.

Samarbete
2022

Bildande av Mesco RE och förvärv av en kontors- och bostadsfastighet i Riga.

Samarbete
2023

Altira blir ägare i kulturhuset Värmeverket i Bredäng.

Förvärv
2023

Första förvärvet innanför tull i Stockholm, fastigheten Oxen Mindre.

Samarbete
2024

Medgrundare av norrländska bostadsbolaget Westerlinds Residensia

Teamet

Det är vi som arbetar på Altira

Victor Hallengren

Transaktion

Teija Einarsson

Förvaltning

Christofer Östman

Ekonomi

Stephan Åkerlund

Fastighetschef

Oscar Christensson

Grundare/VD

Carl Mörk

Grundare

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss i formuläret eller direkt till våra medarbetare.

Felanmälan

Är du hyresgäst och vill felanmäla något?

Felanmälan

    Felanmälan

    Är du hyresgäst och vill felanmäla något?

    Felanmälan