Skip to content
Kontakt

Fastigheter

Fastigheter

Kärnan i vår verksamhet är att långsiktigt äga, förädla och förvalta fastigheter. Vi brinner för fastigheter och har en lång erfarenhet av transaktioner och utveckling av fastigheter i alla olika segment. Vår fastighetsportfölj är segmentsöverskridande och ligger geografiskt koncentrerat i Mälardalen. Vårt mål är att vara en aktiv hyresvärd med närvaro och omfattande engagemang för att därigenom skapa mervärde för våra hyresgäster.

Läs mer

Fastighetsbolag

Fastighetsbolag

Vi investerar i andra fastighetsbolag tillsammans med andra duktiga entreprenörer och har därför en portfölj
av samägda fastighetsbolag, både i privat och noterad miljö. Denna typ av investeringar tillåter oss att dra nytta av marknadsmöjligheter i olika segment som medför riskspridning och diversifiering. Ägande i fastighetsbolag har varit en integrerad del av Altira sedan starten och fortsätter att vara en väsentlig beståndsdel.

Läs mer

Andra innehav

Andra innehav

På Altira sträcker sig vårt investeringsintresse bortom fastighetsmarknaden. Vi engagerar oss i en bred variation av branscher genom att investera i bolag drivna av innovativa och skickliga entreprenörer. Vår strategi är att identifiera och stödja företag som visar potential för tillväxt och innovation, oavsett bransch. Vi tror på kraften i entreprenörskap och är alltid på jakt efter nya möjligheter där vi kan bidra med mer än bara kapital. Vår diversifierade investeringsportfölj inkluderar företag från olika sektorer som teknologi, handel, tillverkning och mer, vilket speglar vår anpassningsförmåga och vårt engagemang för att främja entreprenöriell framgång.

Läs mer
Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss i formuläret eller direkt till våra medarbetare.

Felanmälan

Är du hyresgäst och vill felanmäla något?

Felanmälan

    Felanmälan

    Är du hyresgäst och vill felanmäla något?

    Felanmälan